Val till kommunfullmäktige i Torsby - Ålder och kön - Torsby Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torsby Norra 1812 18,8% 26,6% 24,7% 29,9% 7,0% 50,7% 49,3% 4,9%  
Summa 1812 18,8% 26,6% 24,7% 29,9% 7,0% 50,7% 49,3% 4,9%

http://www.val.se