Val till kommunfullmäktige i Torsby - Ålder och kön - Likenäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Likenäs 616 12,5% 22,2% 30,0% 35,2% 4,2% 51,5% 48,5% 3,1%  
Summa 616 12,5% 22,2% 30,0% 35,2% 4,2% 51,5% 48,5% 3,1%

http://www.val.se