Val till kommunfullmäktige i Torsby - Ålder och kön - Sysslebäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sysslebäck 1068 10,1% 21,3% 27,5% 41,1% 3,7% 50,8% 49,2% 14,0%  
Summa 1068 10,1% 21,3% 27,5% 41,1% 3,7% 50,8% 49,2% 14,0%

http://www.val.se