Val till kommunfullmäktige i Torsby - Ålder och kön - Torsby Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torsby Södra 1357 15,4% 25,6% 20,3% 38,8% 5,4% 46,1% 53,9% 4,6%  
Summa 1357 15,4% 25,6% 20,3% 38,8% 5,4% 46,1% 53,9% 4,6%

http://www.val.se