Val till kommunfullmäktige i Torsby - Ålder och kön - Oleby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oleby 1016 18,1% 30,2% 26,5% 25,2% 5,5% 51,8% 48,2% 4,7%  
Summa 1016 18,1% 30,2% 26,5% 25,2% 5,5% 51,8% 48,2% 4,7%

http://www.val.se