Val till kommunfullmäktige i Torsby - Ålder och kön - Stöllet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stöllet 882 13,9% 20,0% 25,7% 40,4% 5,9% 50,3% 49,7% 8,6%  
Summa 882 13,9% 20,0% 25,7% 40,4% 5,9% 50,3% 49,7% 8,6%

http://www.val.se