Val till riksdagen - Ålder och kön - Örkelljunga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rya 729 17,8% 24,7% 33,6% 23,9% 6,4% 52,4% 47,6%   1,9%
Skånes Fagerhult 1166 17,3% 26,8% 25,6% 30,3% 5,6% 52,8% 47,2%   1,3%
Örkelljunga 1 532 17,9% 31,6% 22,7% 27,8% 5,8% 53,4% 46,6%   0,4%
Örkelljunga 2 856 17,1% 26,2% 31,2% 25,6% 6,9% 51,9% 48,1%   2,8%
Örkelljunga 3 1185 15,9% 25,1% 17,7% 41,3% 4,4% 43,0% 57,0%   2,9%
Örkelljunga 4 1042 22,1% 27,1% 17,3% 33,6% 6,8% 47,4% 52,6%   1,2%
Örkelljunga 5 1832 13,9% 31,9% 27,8% 26,4% 5,9% 51,3% 48,7%   2,3%
Örkelljunga 7342 17,0% 27,9% 24,9% 30,2% 5,9% 50,0% 50,0% 1,9%

http://www.val.se