Val till riksdagen - Ålder och kön - Örkelljunga 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örkelljunga 2 856 17,1% 26,2% 31,2% 25,6% 6,9% 51,9% 48,1%   2,8%
Summa 856 17,1% 26,2% 31,2% 25,6% 6,9% 51,9% 48,1% 2,8%

http://www.val.se