Val till riksdagen - Ålder och kön - Skånes Fagerhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skånes Fagerhult 1166 17,3% 26,8% 25,6% 30,3% 5,6% 52,8% 47,2%   1,3%
Summa 1166 17,3% 26,8% 25,6% 30,3% 5,6% 52,8% 47,2% 1,3%

http://www.val.se