Val till riksdagen - Ålder och kön - Örkelljunga 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örkelljunga 5 1832 13,9% 31,9% 27,8% 26,4% 5,9% 51,3% 48,7%   2,3%
Summa 1832 13,9% 31,9% 27,8% 26,4% 5,9% 51,3% 48,7% 2,3%

http://www.val.se