Val till riksdagen - Ålder och kön - Rya

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rya 729 17,8% 24,7% 33,6% 23,9% 6,4% 52,4% 47,6%   1,9%
Summa 729 17,8% 24,7% 33,6% 23,9% 6,4% 52,4% 47,6% 1,9%

http://www.val.se