Val till riksdagen - Ålder och kön - Örkelljunga 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örkelljunga 1 532 17,9% 31,6% 22,7% 27,8% 5,8% 53,4% 46,6%   0,4%
Summa 532 17,9% 31,6% 22,7% 27,8% 5,8% 53,4% 46,6% 0,4%

http://www.val.se