Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Trosa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Trosa

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Trosa Södra 1954 12,8% 21,9% 25,0% 40,4% 4,9% 48,1% 51,9%   0,9%
Trosa Västra 1858 10,7% 23,5% 24,0% 41,8% 4,3% 48,4% 51,6%   1,5%
Trosa Östra 1781 17,2% 33,6% 22,9% 26,3% 6,2% 49,4% 50,6%   1,8%
Vagnhärad Centralt 1148 19,2% 32,8% 21,3% 26,7% 4,5% 48,7% 51,3%   1,1%
Vagnhärad Norra 1228 16,0% 29,5% 25,9% 28,6% 4,3% 49,4% 50,6%   2,4%
Vagnhärad Södra 1085 16,7% 35,9% 26,4% 21,0% 5,6% 51,1% 48,9%   2,7%
Västerljung 808 14,2% 26,6% 32,8% 26,4% 5,4% 51,6% 48,4%   1,5%
Trosa 9862 14,9% 28,5% 24,9% 31,8% 5,0% 49,2% 50,8% 1,6%

http://www.val.se