Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Trosa Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Trosa Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Trosa Södra 1954 12,8% 21,9% 25,0% 40,4% 4,9% 48,1% 51,9%   0,9%
Summa 1954 12,8% 21,9% 25,0% 40,4% 4,9% 48,1% 51,9% 0,9%

http://www.val.se