Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Trosa Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Trosa Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Trosa Västra 1858 10,7% 23,5% 24,0% 41,8% 4,3% 48,4% 51,6%   1,5%
Summa 1858 10,7% 23,5% 24,0% 41,8% 4,3% 48,4% 51,6% 1,5%

http://www.val.se