Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västerljung

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västerljung

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerljung 808 14,2% 26,6% 32,8% 26,4% 5,4% 51,6% 48,4%   1,5%
Summa 808 14,2% 26,6% 32,8% 26,4% 5,4% 51,6% 48,4% 1,5%

http://www.val.se