Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Vagnhärad Centralt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vagnhärad Centralt

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vagnhärad Centralt 1148 19,2% 32,8% 21,3% 26,7% 4,5% 48,7% 51,3%   1,1%
Summa 1148 19,2% 32,8% 21,3% 26,7% 4,5% 48,7% 51,3% 1,1%

http://www.val.se