Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Trosa Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Trosa Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Trosa Östra 1781 17,2% 33,6% 22,9% 26,3% 6,2% 49,4% 50,6%   1,8%
Summa 1781 17,2% 33,6% 22,9% 26,3% 6,2% 49,4% 50,6% 1,8%

http://www.val.se