Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Vagnhärad Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vagnhärad Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vagnhärad Norra 1228 16,0% 29,5% 25,9% 28,6% 4,3% 49,4% 50,6%   2,4%
Summa 1228 16,0% 29,5% 25,9% 28,6% 4,3% 49,4% 50,6% 2,4%

http://www.val.se