Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Vagnhärad Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vagnhärad Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vagnhärad Södra 1085 16,7% 35,9% 26,4% 21,0% 5,6% 51,1% 48,9%   2,7%
Summa 1085 16,7% 35,9% 26,4% 21,0% 5,6% 51,1% 48,9% 2,7%

http://www.val.se