Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Haparanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Haparanda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grankullen 736 16,2% 28,1% 26,4% 29,3% 7,1% 54,6% 45,4%   4,5%
Haparanda Norra 1427 17,5% 25,8% 22,0% 34,7% 5,3% 49,2% 50,8%   7,5%
Haparanda Södra 1082 17,3% 21,8% 23,2% 37,7% 4,9% 48,4% 51,6%   8,2%
Karungi 644 9,6% 20,2% 29,8% 40,4% 3,4% 57,5% 42,5%   3,9%
Marielund 1128 18,4% 28,7% 24,5% 28,4% 5,7% 54,0% 46,0%   10,5%
Nikkala 734 12,3% 25,1% 29,2% 33,5% 2,9% 56,5% 43,5%   1,9%
Seskarö 369 13,6% 20,6% 25,2% 40,7% 5,7% 55,6% 44,4%   4,9%
Haparanda 6120 15,8% 24,9% 25,1% 34,2% 5,0% 52,7% 47,3% 6,6%

http://www.val.se