Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Karungi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Karungi

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karungi 644 9,6% 20,2% 29,8% 40,4% 3,4% 57,5% 42,5%   3,9%
Summa 644 9,6% 20,2% 29,8% 40,4% 3,4% 57,5% 42,5% 3,9%

http://www.val.se