Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Nikkala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nikkala

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nikkala 734 12,3% 25,1% 29,2% 33,5% 2,9% 56,5% 43,5%   1,9%
Summa 734 12,3% 25,1% 29,2% 33,5% 2,9% 56,5% 43,5% 1,9%

http://www.val.se