Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Haparanda Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Haparanda Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haparanda Södra 1082 17,3% 21,8% 23,2% 37,7% 4,9% 48,4% 51,6%   8,2%
Summa 1082 17,3% 21,8% 23,2% 37,7% 4,9% 48,4% 51,6% 8,2%

http://www.val.se