Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Haparanda Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Haparanda Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haparanda Norra 1427 17,5% 25,8% 22,0% 34,7% 5,3% 49,2% 50,8%   7,5%
Summa 1427 17,5% 25,8% 22,0% 34,7% 5,3% 49,2% 50,8% 7,5%

http://www.val.se