Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Seskarö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Seskarö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Seskarö 369 13,6% 20,6% 25,2% 40,7% 5,7% 55,6% 44,4%   4,9%
Summa 369 13,6% 20,6% 25,2% 40,7% 5,7% 55,6% 44,4% 4,9%

http://www.val.se