Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Marielund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Marielund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Marielund 1128 18,4% 28,7% 24,5% 28,4% 5,7% 54,0% 46,0%   10,5%
Summa 1128 18,4% 28,7% 24,5% 28,4% 5,7% 54,0% 46,0% 10,5%

http://www.val.se