Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Grankullen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Grankullen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grankullen 736 16,2% 28,1% 26,4% 29,3% 7,1% 54,6% 45,4%   4,5%
Summa 736 16,2% 28,1% 26,4% 29,3% 7,1% 54,6% 45,4% 4,5%

http://www.val.se