2018-09-13 14:34:42

Val till riksdagen - Röster - kommun Växjö

21,37%
9,15%
4,43%
7,18%
30,01%
7,19%
4,16%
15,38%
0,32%
0,81%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 89,32%
+1,43
2014: 87,89%

Röstfördelning - kommun Växjö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 12726 21,37% -799 -2,64 13525 24,01%
C Centerpartiet 5448 9,15% +1141 +1,50 4307 7,65%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2638 4,43% +222 +0,14 2416 4,29%
KD Kristdemokraterna 4277 7,18% +1470 +2,20 2807 4,98%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17870 30,01% +247 -1,28 17623 31,29%
V Vänsterpartiet 4282 7,19% +1355 +1,99 2927 5,20%
MP Miljöpartiet de gröna 2478 4,16% -1573 -3,03 4051 7,19%
SD Sverigedemokraterna 9160 15,38% +2275 +3,16 6885 12,23%
FI Feministiskt initiativ 189 0,32% -1179 -2,11 1368 2,43%
ÖVR Övriga anmälda partier 482 0,81% +72 +0,08 410 0,73%
  Giltiga röster 59550 100,00% +3231   56319 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 7 0,01% +7 +0,01    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 425 0,71% -60 -0,15 485 0,85%
OG Ogiltiga röster - övriga 21 0,03% +5 +0,01 16 0,03%
VDT Valdeltagande 60003 89,32% +3183 +1,43 56820 87,89%
  Antal röstberättigade 67177   +2529   64648  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Växjö

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
5,11% 1,86% 0,58% 2,21% 61,09% 13,36% 1,97% 12,66% 0,35% 0,81%   0,58%   69,61%
15,28% 7,35% 2,71% 6,00% 44,10% 6,19% 2,51% 14,51% 0,39% 0,97%   0,58%   81,63%
16,02% 17,74% 4,72% 8,87% 17,45% 8,87% 5,29% 19,89% 0,29% 0,86%   0,14%   89,51%
27,90% 9,52% 3,11% 7,16% 25,35% 3,86% 3,30% 19,13% 0,28% 0,38%   0,84%   90,91%
25,13% 8,84% 5,12% 7,11% 30,05% 4,72% 4,32% 13,83% 0,20% 0,66%   0,20%   90,35%
13,91% 10,45% 2,43% 8,02% 35,54% 7,58% 1,99% 19,13% 0,15% 0,81%   1,09%   87,02%
27,98% 8,74% 5,26% 6,75% 25,92% 7,17% 3,84% 13,14% 0,43% 0,78%   0,91%   87,82%
30,28% 8,55% 5,90% 7,57% 21,57% 7,34% 4,54% 13,02% 0,53% 0,68%   1,20%   87,21%
3,79% 2,36% 0,72% 3,18% 64,04% 12,70% 2,87% 8,61% 0,61% 1,13%   0,81% 0,10% 66,87%
15,73% 17,84% 1,41% 10,09% 20,42% 8,22% 4,46% 20,66% 0,47% 0,70%   1,39%   91,14%
32,33% 9,30% 3,85% 7,61% 28,57% 3,48% 3,85% 10,24% 0,28% 0,47%   0,28%   93,84%
22,05% 7,32% 6,04% 5,76% 30,92% 8,05% 4,48% 13,82% 0,64% 0,91%   0,64%   85,74%
18,76% 17,32% 4,33% 7,42% 21,03% 6,39% 3,51% 20,21% 0,21% 0,82%   0,41%   90,86%
20,29% 9,26% 6,31% 7,83% 31,99% 6,06% 3,62% 14,06% 0,08% 0,51%   0,67%   91,65%
26,67% 8,07% 6,23% 11,23% 27,63% 4,12% 3,68% 11,84% 0,18% 0,35%   0,87%   93,34%
20,24% 12,42% 2,42% 8,15% 26,21% 6,05% 5,40% 18,15% 0,16% 0,81%   0,64%   91,90%
18,62% 6,36% 3,66% 8,60% 34,93% 7,63% 3,29% 15,48% 0,37% 1,05% 0,07% 1,04%   84,98%
29,68% 9,03% 5,91% 8,96% 25,13% 3,70% 5,45% 11,49% 0,19% 0,45%   0,19%   91,90%
16,17% 11,30% 2,34% 8,31% 30,97% 6,95% 3,25% 20,00% 0,13% 0,58%   1,34% 0,06% 89,77%
26,19% 8,00% 7,21% 6,23% 26,88% 7,21% 5,53% 11,46% 0,59% 0,69%   1,07% 0,10% 89,04%
18,55% 7,47% 5,18% 7,14% 36,30% 6,09% 4,19% 14,29% 0,13% 0,66%   0,46%   89,60%
19,64% 5,71% 4,68% 6,36% 32,93% 10,57% 4,40% 14,59% 0,37% 0,75%   0,74% 0,09% 80,09%
19,64% 8,87% 5,60% 6,72% 28,77% 8,61% 5,43% 14,21% 0,52% 1,64%   1,28%   85,71%
16,45% 10,29% 2,18% 10,37% 24,16% 4,05% 2,18% 29,54% 0,08% 0,70%   1,08%   85,39%
27,00% 9,41% 5,81% 7,94% 25,04% 7,04% 3,76% 12,85% 0,25% 0,90%   0,33% 0,16% 89,44%
14,70% 7,59% 5,49% 5,65% 33,44% 10,26% 4,12% 17,04% 0,40% 1,29%   0,56%   86,10%
23,12% 8,33% 4,54% 7,29% 31,08% 7,36% 5,13% 12,27% 0,45% 0,45%   0,96%   90,35%
15,89% 5,65% 4,01% 5,15% 37,72% 10,45% 4,87% 14,89% 0,36% 1,00% 0,07% 0,85% 0,14% 83,70%
30,60% 9,52% 5,78% 8,98% 23,34% 4,76% 5,93% 10,69% 0,23% 0,16%   0,39% 0,08% 93,46%
7,04% 4,56% 1,59% 2,28% 53,47% 13,99% 3,97% 11,11% 0,89% 1,09%   0,30% 0,10% 73,71%
14,56% 19,41% 0,63% 8,23% 25,74% 5,91% 2,53% 21,52% 0,42% 1,05%   1,04%   90,72%
14,30% 5,72% 2,58% 3,51% 46,22% 9,41% 3,69% 13,19% 0,28% 1,11%   0,82%   76,97%
22,64% 6,45% 4,55% 5,95% 30,00% 10,25% 4,38% 14,55% 0,25% 0,99%   0,58%   87,37%
18,78% 5,69% 3,17% 8,33% 28,70% 6,88% 2,65% 24,74% 0,26% 0,79%   0,79% 0,13% 90,62%
18,46% 10,79% 1,92% 7,40% 27,06% 6,58% 2,19% 24,50% 0,46% 0,64%   0,73% 0,09% 87,89%
25,43% 10,09% 5,33% 8,10% 29,69% 3,48% 3,41% 13,64%   0,85%   0,28% 0,07% 90,81%
22,75% 10,23% 4,59% 8,26% 26,56% 4,72% 4,26% 17,77% 0,33% 0,52%   0,39%   92,28%
24,96% 12,05% 8,83% 4,75% 17,49% 14,26% 6,79% 8,32% 0,85% 1,70%   0,84%   85,34%
29,46% 9,87% 6,29% 8,12% 23,25% 6,21% 6,69% 9,39% 0,40% 0,32%   0,63%   93,77%
10,98% 3,69% 3,69% 4,32% 40,41% 13,05% 3,87% 18,09%   1,89%   0,18%   78,88%
25,82% 6,91% 3,87% 7,44% 32,04% 4,86% 4,25% 14,58%   0,23%   0,75% 0,23% 91,79%
18,13% 6,43% 5,20% 5,78% 36,71% 6,95% 5,59% 14,04% 0,32% 0,84%   1,03% 0,19% 88,02%
16,85% 16,48% 2,01% 9,16% 20,88% 7,14% 4,03% 21,89% 0,27% 1,28% 0,09% 0,55%   91,35%
28,71% 9,92% 5,85% 9,82% 24,08% 4,25% 5,57% 10,95% 0,38% 0,47%   0,56%   90,79%
24,49% 13,87% 7,88% 3,68% 20,63% 13,27% 6,16% 8,13% 0,68% 1,20%   0,93%   84,58%
16,51% 12,21% 2,86% 8,30% 23,47% 5,06% 3,53% 27,00% 0,48% 0,57%   0,57%   89,55%
26,57% 7,55% 5,41% 6,55% 28,21% 5,98% 3,70% 14,89% 0,14% 1,00%   0,85%   86,76%
20,53% 16,00% 3,68% 9,16% 22,95% 4,11% 3,68% 19,05% 0,21% 0,63%   0,42%   92,62%
20,12% 11,13% 4,49% 6,25% 23,73% 7,13% 3,52% 22,66% 0,10% 0,88%   1,16%   90,72%
30,65% 11,45% 4,53% 8,65% 20,81% 2,86% 2,80% 17,47% 0,06% 0,72%   0,65% 0,06% 92,65%
25,56% 8,96% 5,39% 7,97% 26,39% 7,97% 3,73% 12,53% 0,50% 1,00%   0,50% 0,08% 88,27%
19,86% 9,45% 5,88% 6,27% 28,67% 11,60% 6,35% 9,69% 0,79% 1,43% 0,31% 0,86%    
Växjö 21,37% 9,15% 4,43% 7,18% 30,01% 7,19% 4,16% 15,38% 0,32% 0,81% 0,01% 0,71% 0,03% 89,32%

Röstfördelning övriga partier - kommun Växjö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 167 0,28% +167 +0,28    
MED Medborgerlig Samling 85 0,14% +85 +0,14    
DD Direktdemokraterna 55 0,09% +55 +0,09    
ENH Enhet 48 0,08% -28 -0,05 76 0,13%
PP Piratpartiet 32 0,05% -172 -0,31 204 0,36%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 23 0,04% +11 +0,02 12 0,02%
DjuP Djurens parti 19 0,03% -4 -0,01 23 0,04%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 12 0,02% +12 +0,02    
KrVP Kristna Värdepartiet 11 0,02% -9 -0,02 20 0,04%
  Basinkomstpartiet 7 0,01% +7 +0,01    
  Initiativet 6 0,01% +6 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 5 0,01% -7 -0,01 12 0,02%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 4 0,01% +2   2  
RNP Reformist Neutral Partiet 2   -5 -0,01 7 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 6 0,01% -48 -0,09 54 0,10%
  Totalt övriga partier 482 0,81% +72 +0,08 410 0,73%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Växjö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se