2018-09-12 12:30:27

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Kronoberg

18,55%
7,47%
5,18%
7,14%
36,30%
6,09%
4,19%
14,29%
0,13%
0,66%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 89,60%
-0,07
2014: 89,67%

Röstfördelning - valdistrikt Kronoberg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 283 18,55% -70 -4,17 353 22,72%
C Centerpartiet 114 7,47% +45 +3,03 69 4,44%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 79 5,18% +12 +0,87 67 4,31%
KD Kristdemokraterna 109 7,14% +23 +1,61 86 5,53%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 554 36,30% -26 -1,02 580 37,32%
V Vänsterpartiet 93 6,09% +13 +0,95 80 5,15%
MP Miljöpartiet de gröna 64 4,19% -32 -1,98 96 6,18%
SD Sverigedemokraterna 218 14,29% +31 +2,25 187 12,03%
FI Feministiskt initiativ 2 0,13% -27 -1,74 29 1,87%
ÖVR Övriga anmälda partier 10 0,66% +3 +0,20 7 0,45%
  Giltiga röster 1526 100,00% -28   1554 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 7 0,46% -10 -0,63 17 1,08%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1533 89,60% -38 -0,07 1571 89,67%
  Antal röstberättigade 1711   -41   1752  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Kronoberg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 7 0,46% +7 +0,46    
ENH Enhet 2 0,13%     2 0,13%
DD Direktdemokraterna 1 0,07% +1 +0,07    
DjuP Djurens parti     -1 -0,06 1 0,06%
KrVP Kristna Värdepartiet     -2 -0,13 2 0,13%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende     -1 -0,06 1 0,06%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,06 1 0,06%
  Totalt övriga partier 10 0,66% +3 +0,20 7 0,45%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Kronoberg

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se