2018-09-11 14:50:27

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Araby

5,11%
1,86%
0,58%
2,21%
61,09%
13,36%
1,97%
12,66%
0,35%
0,81%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 69,61%
+2,81
2014: 66,80%

Röstfördelning - valdistrikt Araby

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 44 5,11% -4 -0,76 48 5,87%
C Centerpartiet 16 1,86%   -0,10 16 1,96%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 5 0,58% -7 -0,89 12 1,47%
KD Kristdemokraterna 19 2,21% +6 +0,62 13 1,59%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 526 61,09% +25 -0,16 501 61,25%
V Vänsterpartiet 115 13,36% +21 +1,87 94 11,49%
MP Miljöpartiet de gröna 17 1,97% -13 -1,69 30 3,67%
SD Sverigedemokraterna 109 12,66% +19 +1,66 90 11,00%
FI Feministiskt initiativ 3 0,35% -3 -0,39 6 0,73%
ÖVR Övriga anmälda partier 7 0,81% -1 -0,16 8 0,98%
  Giltiga röster 861 100,00% +43   818 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 0,58%   -0,03 5 0,61%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 866 69,61% +43 +2,81 823 66,80%
  Antal röstberättigade 1244   +12   1232  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Araby

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 3 0,35% +3 +0,35    
  Basinkomstpartiet 1 0,12% +1 +0,12    
DD Direktdemokraterna 1 0,12% +1 +0,12    
  Initiativet 1 0,12% +1 +0,12    
PP Piratpartiet 1 0,12%   -0,01 1 0,12%
DjuP Djurens parti     -1 -0,12 1 0,12%
ENH Enhet     -2 -0,24 2 0,24%
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,12 1 0,12%
KrVP Kristna Värdepartiet     -1 -0,12 1 0,12%
RNP Reformist Neutral Partiet     -1 -0,12 1 0,12%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)     -1 -0,12 1 0,12%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 7 0,81% -1 -0,16 8 0,98%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Araby

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se