Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Araby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Araby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Araby 1244 22,1% 33,9% 23,0% 21,0% 8,0% 50,1% 49,9%   3,5%
Summa 1244 22,1% 33,9% 23,0% 21,0% 8,0% 50,1% 49,9% 3,5%

http://www.val.se