Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Arenastaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Arenastaden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arenastaden 637 16,3% 28,3% 26,2% 29,2% 5,8% 52,0% 48,0%   2,7%
Summa 637 16,3% 28,3% 26,2% 29,2% 5,8% 52,0% 48,0% 2,7%

http://www.val.se