Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kampen-Sigfrid

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kampen-Sigfrid

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kampen-Sigfrid 1150 27,0% 25,7% 17,5% 29,7% 3,0% 49,7% 50,3%   3,0%
Summa 1150 27,0% 25,7% 17,5% 29,7% 3,0% 49,7% 50,3% 3,0%

http://www.val.se