Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Universitetet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Universitetet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Universitetet 1394 89,1% 8,2% 1,4% 1,2% 18,5% 51,6% 48,4%   3,0%
Summa 1394 89,1% 8,2% 1,4% 1,2% 18,5% 51,6% 48,4% 3,0%

http://www.val.se