Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Stallvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stallvägen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stallvägen 696 91,4% 7,3% 0,7% 0,6% 13,1% 56,5% 43,5%   2,4%
Summa 696 91,4% 7,3% 0,7% 0,6% 13,1% 56,5% 43,5% 2,4%

http://www.val.se