Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lammhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lammhult

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lammhult 1519 15,7% 26,3% 24,0% 34,0% 5,1% 51,5% 48,5%   0,9%
Summa 1519 15,7% 26,3% 24,0% 34,0% 5,1% 51,5% 48,5% 0,9%

http://www.val.se