Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ulriksberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ulriksberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ulriksberg 1173 18,6% 33,3% 24,6% 23,4% 6,8% 48,8% 51,2%   1,4%
Summa 1173 18,6% 33,3% 24,6% 23,4% 6,8% 48,8% 51,2% 1,4%

http://www.val.se