Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ingelstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ingelstad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ingelstad 1740 13,7% 30,7% 22,6% 32,9% 4,3% 50,1% 49,9%   0,7%
Summa 1740 13,7% 30,7% 22,6% 32,9% 4,3% 50,1% 49,9% 0,7%

http://www.val.se