Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Fagrabäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fagrabäck

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fagrabäck 1283 21,0% 26,6% 21,8% 30,6% 6,4% 47,4% 52,6%   1,9%
Summa 1283 21,0% 26,6% 21,8% 30,6% 6,4% 47,4% 52,6% 1,9%

http://www.val.se