Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Bäckaslöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bäckaslöv

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäckaslöv 1618 29,4% 21,1% 21,0% 28,6% 5,8% 46,3% 53,7%   2,1%
Summa 1618 29,4% 21,1% 21,0% 28,6% 5,8% 46,3% 53,7% 2,1%

http://www.val.se