Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Nöbbele

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nöbbele

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nöbbele 528 14,4% 30,9% 26,7% 28,0% 5,9% 52,1% 47,9%    
Summa 528 14,4% 30,9% 26,7% 28,0% 5,9% 52,1% 47,9%

http://www.val.se