Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Gamla Hovshaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gamla Hovshaga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Hovshaga 1232 12,5% 30,2% 23,6% 33,7% 6,7% 49,9% 50,1%   1,2%
Summa 1232 12,5% 30,2% 23,6% 33,7% 6,7% 49,9% 50,1% 1,2%

http://www.val.se