Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lasarettet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lasarettet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lasarettet 1373 30,4% 25,6% 22,9% 21,2% 6,4% 49,8% 50,2%   1,9%
Summa 1373 30,4% 25,6% 22,9% 21,2% 6,4% 49,8% 50,2% 1,9%

http://www.val.se