Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ljungfälle-Teleborg Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ljungfälle-Teleborg Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungfälle-Teleborg Östra 1446 20,4% 31,2% 23,0% 25,4% 6,9% 49,4% 50,6%   1,5%
Summa 1446 20,4% 31,2% 23,0% 25,4% 6,9% 49,4% 50,6% 1,5%

http://www.val.se