Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Vederslöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vederslöv

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vederslöv 1177 14,1% 33,5% 23,9% 28,5% 4,9% 50,9% 49,1%   0,8%
Summa 1177 14,1% 33,5% 23,9% 28,5% 4,9% 50,9% 49,1% 0,8%

http://www.val.se