Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Rottne Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rottne Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rottne Södra 1255 15,0% 29,9% 20,1% 35,1% 5,0% 49,9% 50,1%   0,9%
Summa 1255 15,0% 29,9% 20,1% 35,1% 5,0% 49,9% 50,1% 0,9%

http://www.val.se