Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Dädesjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Dädesjö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dädesjö 474 16,0% 32,3% 23,4% 28,3% 3,2% 50,6% 49,4%   2,7%
Summa 474 16,0% 32,3% 23,4% 28,3% 3,2% 50,6% 49,4% 2,7%

http://www.val.se