Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Furutå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Furutå

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Furutå 1305 15,9% 31,2% 19,8% 33,1% 6,0% 50,0% 50,0%   1,8%
Summa 1305 15,9% 31,2% 19,8% 33,1% 6,0% 50,0% 50,0% 1,8%

http://www.val.se