Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Nydala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nydala

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nydala 1373 35,1% 34,3% 18,9% 11,7% 8,4% 52,6% 47,4%   3,1%
Summa 1373 35,1% 34,3% 18,9% 11,7% 8,4% 52,6% 47,4% 3,1%

http://www.val.se